RS se prodajom 5-godišnjih obveznica zasdužuje još 50 miliona KM

0
303

U skladu sa odlukom Vlade RS entitetsko Ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za upis i uplatu 56. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.
Aukcija bi se na Banjalučkoj berzi trebala održati 28.03.2023. godine. Riječ je o emisiji dugoročnih obveznica. U ponudi je 50.000 obveznica, nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti je 1.000 KM, što znači da je planirani iznos emisije 50 miliona KM.
Rok dospijeća je pet godina, odnosno do 30.03.2028. godine.
U pozivu je navedeno da je kamatna stopa fiksna 5,5% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti). Kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).