RS se prodajom obveznica zadužuje još 35 miliona KM

0
575
Dnevni promet milion KM

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, Ministarstvo finansija je objavilo javni poziv (važi od 1. juna) za upis i uplatu 34. emisije obveznica RS-a pozivajući zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi ove emisije obveznica, navodi se u saopćenju Banjalučke berze.
Broj hartija od vrijednosti je 35.000, a nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti je 1.000 KM. Planirani iznos emisije je 35 miliona KM s rokom dospijeća od pet godina (19.06.2024. godine). Naznačeno je da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade RS, vršiti prijevremeni otkup.
Kamatna stopa je fiksna, 3,5% na godišnjem nivou, a kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije). Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti).
Datum aukcije na Banjalučkoj berzi planiran je za 17.06.2019. godine.