RS u sedam mjeseci posjetilo blizu 239 hiljada turista, godišnji rast 55,8%

0
657
Najviše stranih turista u RS bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Turske

Republiku Srpsku je u julu 2022. posjetilo 44.941 turista (stranih 24.736 i domaćih 20.205), što je u odnosu na juni ove godine više za 8%, dok je u odnosu na juli prošle godine više za 44,8%.
Najviše stranih turista bilo je iz Srbije (8.643), Turske (2.026) i Hrvatske (1.874).
U julu ove godine turisti su ostvarili i 100.881 noćenja, što je u odnosu na juni 2022. više za 5,6% a u odnosu na juli prošle godine broj noćenja veći je za 26,4%.
U julu 2022. godine Republika Srpska je raspolagala sa 12.125 stalnih ležaja.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS u ovom bh. entitetu boravilo je u prvih sedam mjeseci ove godine ukupno 238.618 turista (domaćih 119.556 i 119.062 stranih), što je za 55,8 posto više nego u istom periodu prošle godine. Turisti su u tom periodu ostvarili 574.034 noćenja što je u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine više za 40,1 posto.