SAD i Rusija tokom pandemije akumulirale 157 tona rezervi zlata

Četiri zemlje i MMF dodale 208,34 tone rezervi zlata između marta i decembra 2020., a osam zemalja smanjilo je 12,78 tona zlata

0
829
Sjedinjene Države koje imaju najveće rezerve na svijetu akumulirale su dodatne 92,23 tone

Podaci koje je pribavio Finbold.com pokazuju da su SAD i Rusija akumulirale najveće rezerve zlata od 157,74 tone. Ta akumulacija se dogodila između marta i decembra 2020. usred pandemije.
Sjedinjene Države koje imaju najveće rezerve na svijetu dodale su 92,23 tone, povećavajući svoje rezerve sa 8.965,15 na 9.057,38 tona.
Njemačka je druga sa 3.703,74 tone zlata, smanjujući 5,4 tone sa 3.709,14 tone iz marta ove godine.
Međunarodni monetarni fond (MMF) drži 3.100,38 tona rezervi zlata, dok su u martu imali 3.101,53 tone, što je manje za 1,1 tonu plemenitog metala. Italija je četvrta sa 2.701,63 tone, smanjujući 0,76 tona sa 2.702,39 tona u martu.

Tabelarni pregled zemalja s najvećim rezervama zlata u svijetu

Od decembra 2020. godine Francuska ima petu u svijetu najvišu zalihu zlata u iznosu od 2.684,22 tone, nakon što je smanjila 0,76 tona od ukupno 2.684,98 tona koliko je imala u martu.
Rusija drži 2.569,72 tone rezervi zlata, što je dodatnih 65,51 tona u odnosu na 2.504,21 tonu koliko je imala u martu. Kina je povećala svoje rezerve za 36,75 tona na 2.196,55 tona u decembru 2020. U martu su kineske rezerve zlata bile 2.159,8 tona.
Švicarska je smanjila oko 0,83 tone do rekordnih 1.145,29 tona u decembru. Japan trenutno ima 841,46 tona rezervi zlata nakon smanjenja 1,52 tone. Indija je stekla 13,85 tona zlata i sada ima 699,88 tona. Rezerve zlata u Holandiji trenutno iznose 673,64 tone, dok su u martu iznosile 674,78 tona.
Evropska unija ‘lakša’ je za 1,22 tone zlata, smanjivši rezervu na 554,82 tone.
“Kada je pandemija pogodila mnoge zemlje započele su novu praksu prema zlatu. Te promjena se uslijedile jer su centralne banke štampale ogromne količine novca kako bi stimulirale globalnu ekonomiju. Očito je ipak da zlato i dalje ima suštinsku vrijednost koja osigurava zemlje od dobrih prinosa u slučaj povećane inflacije”, komentarisali su istraživači Finbold.com trend otkupa zlata tokom pandemije.