Šantić i Jašarspahić ponovo na čelu Privredne komore FBiH

0
1137
Skupština Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH izabrala novo rukovodstvo

Za predsjednika i potpredsjednika Privredne komore Federacije BiH (za mandatni period 2018 – 2022.) ponovo su izabrani doc. dr. Marko Šantić i Mirsad Jašarspahić, odlučeno je danas u Sarajevu na konstituirajućoj i izbornoj sjednici Skupštine Privredne/Gospodarske komore FBiH.
Šantić, novoizabrani predsjednik Komore FBiH, istakao je kako će i narednom mandatu pružati podršku reformskim mjerama koje vode ka evropskim integracijama i održavati intenzivne kontakte sa firmama iz svih dijelova FBiH.
Jašarspahić je naglasio da je rukovodstvo Komore u prethodnom mandatu uvažavalo smjernice privrede i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, te da je ponovo imenovanje potvrda ispravnosti ovog pristupa, kao i zalaganja i truda u prethodnom periodu.
Za predsjednika Skupštine P/G komore FBiH na mandatni period 2018-2022. imenovan je Bajazit Jašarević (Elektroprivreda BiH), za potpredsjednicu Skupštine imenovan je Ivan Vujević (GUMA M Mostar), za predsjednika Upravnog odbora Mirsad Zaimović (BH Telecom), za potpredsjednika UO imenovan je dr. sci. Dario Jerković (Economic Vitez), za predsjednicu Nadzornog odbora dr. sci. Mia Glamuzina (Natura-Pharm Široki Brijeg), za potpredsjednika NO imenovan je prof. dr. Zaim Buljubašić (BH Telecom – Direkcija Tuzla).
Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić čestitao je predsjedniku i potpredsjednik P/G komore FBiH na saradnji u periodu 2014 – 2018. godina, te izrazio nadu da će se dobra saradnja Vlade FBiH i Komore nastaviti i produbiti i u narednom periodu.
Zukić je dodao da je aktuelna Vlada FBiH započela mnoge reformske procese koje stvaraju pretpostavke za unaprijeđen poslovni ambijent, a posebno izdvojio Zakon o poticanju male privrede i Zakon o poboljšanju poslovne infrastrukture, kao dva važna propisa koja su sektoru malih preduzeća dodatan vjetar u leđa za kvalitetnije poslovanje i pretpostavka za kvalitetnije subvencioniranje.