Sarajevo: Hoće li plan izgradnje elitnog stambenog naselja Poljine dobiti podršku građana?

0
614
Regulacionog plana 'Stambeno naselje Poljine' upućen na javni uvid i javnu raspravu

Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana ‘Stambeno naselje Poljine’ upućen na javni uvid i javnu raspravu nakon što ga je prethodno (29. juli) usvojilo Općinsko vijeće Centar Sarajevo.
Javni uvid u Nacrt plana i javna rasprava (u trajanju od 30 dana) biće održana elektronskim putem s obzirom na preporuke kriznih štabova u vezi okupljanja građana u cilju prevencije širenja koronavirusa. To znači da će građani moći elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju.
Primjedbe i sugestije na materijal moći će dostaviti do 14. septembra 2020. godine.
Materijal za pomenuti regulacionog prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/dokumenti