SB procjena: Vanjskotrgovinski deficit BiH dosegnut će 25,1% BDP-a u 2022.

0
147
SB: Vanjski deficit BiH povećat će se u 2022. na 3,1% BDP-a, sa 2,6% iz prošle godine

U ekonomskom izvještaju za zemlje Zapadnog Balkana, Svjetska banka (SB) je za Bosnu i Hercegovinu ustvrdila da je u prvom polugodištu 2022. nezaposlenost i dalje na visokom nivou, naročito među mladima, te da su ubrzana inflatorna kretanja (dostižući do jula 12%), potaknuta cijenama hrane i prevoza.
Ističe se da su u prvom polugodištu ekonomska kretanja (rast od 5,9% potaknut investicijama i privatnom potrošnjom) i visok rast inflacije bili od koristi za fiskalne prihode, ali se procjenjuje da će deficit u 2022. godini dostići jedan posto BDP-a.
U izvještaju se navodi da se inflacija u BiH u julu povećala na 16,7%, što je inflaciju za period januar – juli 2022. podiglo na više od 12%, zbog rasta cijena hrane i prijevoza. Cijene hrane su nastavile s rastom do 25,5 procenata u julu, što je rezultiralo stopom inflacije za hranu od 19,3 procenta u periodu januaru – juli 2022. godine. Paralelno, cijene prijevoza su u istom periodu povećale za 26%, a cijena dizela je u prvih sedam mjeseci 2022. povećana za 52%, uz efekat prelijevanja na ostale proizvode, povećavajući inflatorni pritisak u prvoj polovini tekuće godine.
Uz povećanje uvoza roba, deficit tekućeg računa je naglo povećan na 4,8% BDP-a u prvoj polovini ove godine, sa 2,8% BDP-a u istom periodu lani. Nepovoljni trgovinski tokovi su doveli do nominalnog naglog povećanja robno-trgovinskog deficita za 48% u prvoj polovini tekuće godine, odnosno do produbljenja deficita za 4,6 postotna poena BDP-a, navodi se u izvještaju SB.
Svjetska banka navodi da da se u drugoj polovini 2022. očekuje usporavanje rasta realne proizvodnje na 4 procenta, kako privatna potrošnja bude usporavala zbog smanjenja prihoda usljed inflacije, kao i smanjenje neto izvoza.
Iz SB procjenjuju da će vanjskotrgovinski deficit BiH dosegnuti 25,1% BDP-a u 2022. dodajući da će se priliv usluga poboljšati na 12,5% BDP-a, dijelom zahvaljujući udvostručenju broja turističkih noćenja u prvih sedam mjeseci ove godine.
Kada je riječ o bankarskom sektoru, Svjetska banka ističe kako je dobro kapitaliziran te da je profitabilnost u 2022. povećana. Navodi se i da je kvalitet aktive poboljšan u poređenju s prethodnom godinom i periodom prije pandemije, uz smanjenje omjera nenaplativih i ukupnih kredita na 5,2% na kraju drugog kvartala 2022. godine, s 5,7% u istom periodu lani.