SBF u saradnji sa LRC BIS: Investitorima omogućen uvid u profile bh. kompanija, industrija i regija

0
854
Za učesnike SBF-a pripremljeni analitički izvještaji za industrije i kompanije koje posluju u BiH

Analitički izvještaji kreirani na osnovu finansijskih pokazatelja bh. kompanija koji su prikupljeni u prethodnom periodu odlična su osnova za preciznu i detaljnu analizu potencijala u oblasti energije, edukacije, IT sektora, poljoprivrede i turizma, koje su u fokusu ovogodišnjeg Sarajevo Business Foruma (SBF).
Prema LRC BIS izvještaju ‘profil industrije’, poljoprivredna djelatnost u BiH ima veliki potencijal, za koji su već godinama zainteresovani strani investitori. Od ukupnog broja kompanija koje predaju završne račune, njih preko 1.100 dolazi iz poljoprivrednog sektora. Od tog broja njih nešto više od 700 je profitabilno. Ovaj sektor je u BiH samo u 2016. godini zabilježio više od milijardu KM prihoda od prodaje, i zapošljava direktno oko 15.000 radnika.
Pomenimo i IT sektor, koji je ne samo brzorastuća, nego i industrija koja je u fokusu mnogobrojnih investitora iz cijelog svijeta. Prema podacima iz 2016., zapošljavala je 19.109 radnika, u preko 1.140 kompanije širom BiH, koje su ostvarile ukupan prihod veći od 2,2 milijarde KM.
Koje su to industrijske grane koje su profitabilne? Koje su to kompanije koje čine okosnicu razvoja naše zemlje? Kako posluju? Kakve rezultate ostvaruju? Ovo su samo neke od informacija koje će učesnici Sarajevo Business Foruma imati priliku da saznaju zahvaljujući LRC-ovoj jedinstvenoj bazi podataka, koja će biti dostupna na info-pultu ‘Industry Profile’ u Hotelu Hills, drugog dana SBF-a.
Zahvaljujući LRC BIS softveru koji omogućava kreiranje poslovnih analiza, detaljnih prodajnih planova, kategorizaciju kupaca i sveobuhvatnu analitiku konkurencije, učesnici SBF-a imaće mogućnost da sagledaju i realno stanje kada je riječ o pomenutim parametrima i finansijskim pokazateljima poslovanja domaćih kompanija.
Izvještaji o profilu industrije koji će biti dostupni posjetiocima SBF-a kreirani su na osnovu odabira industrijske grane u jednom od četiri nivoa standardne klasifikacije djelatnosti, administrativne cjeline i vrste kompanije (mala i srednja preduzeća te velike kompanije).
Pored osnovnih podataka i ključnih pokazatelja, analiza industrije poslovanja ponudiće zainteresiranima i pregled TOP 20 najuspješnijih kompanija po prihodima, bruto i neto dobiti, industrijski bilans stanja i uspjeha i izvještaj o novčanim tokovima.