Seminar o primjeni novog Zakona o PIO i disciplinskoj odgovornosti radnika u FBiH

0
790
Seminar će biti održan 19. aprila u Sarajevu u hotelu Hollywood

Praktična implementacija novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. marta ove godine već stvara dileme u pogledu primjene njegovih pojedinih odredbi. Stoga, Privredna štampa organizuje jednodnevni seminar sa ciljem otklanjanja nedoumica u pogledu spornih pitanja i pružanja praktičnih pojašnjenja odredbi koje su u stručnoj javnosti izazvale najveće interesovanje.
O temi ‘Dileme i problemi u provedbi novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju’ govorit će mr.sc. Kenan Spahić koji je ujedno i autor knjige ‘Komentar zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH’ objavljene u izdanju Privredne štampe.
O disciplinskoj odgovornosti i načinima prestanka ugovora o radu u radnom zakonodavstvu Federacije BiH sa osvrtom na tzv. redovni otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, pravilnom utvrđivanju razloga, te poštivanju zakonom predviđene procedure i forme za otkazivanje ugovora o radu izlagat će doc.dr. Muhamed Hadžić.
U kontekstu otkaza ugovora o radu bit će elaboriran interni postupak zaštite prava iz radnog odnosa kao dodatna mogućnost, ali i obaveza poslodavca da ponovo preispita svoju odluku.
Seminar će biti održan 19. aprila u Sarajevu u hotelu Hollywood sa početkom u 10 sati.
Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks:
033/542-700.