Sindikati i udruženja poslodavaca u FBiH zadržat će svoju reprezentativnost

0
524
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH

U Parlamentu Federacije BiH danas je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, koju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organiziralo u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.
Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva, socijalni partneri i druge zainteresovane strane.
U Federaciji BiH, već duži period aktuelno je pitanje reforme radnog zakonodavstva, koje je posebno dobilo na značaju u okviru Reformske agende za BiH za period 2015.-2018. godina. U prethodnom periodu donesen je novi Zakon o radu, dok su novi zakoni o zaštiti na radu i o mirnom rješavanju radnih sporova u završnoj fazi usvajanja.
“Iako je novi Zakon o radu uspostavio zakonodavni okvir za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao uslov za vođenje bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga, bilo je neophodno da posebnim propisom budu sistematičnije uređeni uslovi i postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, dokazivanje ispunjenosti uslova za utvrđivanje reprezentativnosti, preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca“, istakao je zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Ovim zakonom predviđeno je da će sindikati i udruženja poslodavaca, kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona ona utvrđena, zadržavati svoju reprezentativnost.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da prilikom izrade nacrta ovog zakona razmotri sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene u toku javne rasprave, kako bi bio izrađen konačan tekst zakona, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.