Skupština KS usvojila Nacrt budžeta za 2022. u iznosu od 1,1 milijarde KM

0
268
Novi Zakon ubrzat će procese izdavanja vodnih akata, ali i kontrolu kvaliteta vode iz vodovoda

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu koji iznosi 1.101.295.480 KM, te ga uputila u javnu raspravu u trajanju od 21 dan. U istu procedure Skupština je uputila i danas usvojeni Nacrt zakon o izvršavanju budžeta KS za narednu godinu.
Ministar finansija KS Davor Čičić istakao je da su najveći budžetski rashodi planirani za plaće zaposlenih u javnom sektoru, oko 470 miliona KM. Kroz kreditna zaduženja, planirano je uložiti 120 miliona KM za kapitalne projekte.
Ministar se osvrnuo i na još neke stavke u budžetu za narednu godinu. Tako su 34 miliona KM zaduženja predviđena za projekte saobraćajne infrastrukture, među kojima su i nastavak radova na Prvoj transverzali i Južnoj logitudinali. Zaduživanja od 7,2 milona KM predviđeno je za adaptaciju i izgradnju nove zgrade MUP KS, te za nabavku policijske opreme, a predviđena su i tri miliona KM za realizaciju nabavke helikoptera za MUP KS.
Nacrtom budžeta obuhvaćeni su i infrastrukturni projekti za ministarstvo privrede u iznosu od 23 miliona KM, među kojima su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama, podrška KJP ZOI ’84, obnova postojeće infrastrukture na olimpijskim planinama kao i poboljšanje turističkih potencijala Igmana i Bjelašnice.
“Među važnim kapitalnim projektima naredne godine je i kupovina stanova za boračku populaciju, za što smo predvidjeli oko 12 miliona KM. Vlada KS je ove godine za kupovinu stanova boračkoj populaciji izdvojila oko sedam miliona KM, a sa dodatnih 12 miliona KM će biti riješeno pitanje stanovanja za pripadnike boračke populacije na području KS”, istakao je ministar Čičić.
Za pomoć maloj privredi i poljoprivrednicima bit će izdvojena sredstva u iznosu od 15,7 miliona KM, a za kantonalna komunalna preduzeća planiranao je izdvajanje nešto više od 75 miliona KM. Sredstva su planirana i za rekonstrukciju i nabavku opreme za sve zdravstvene ustanove u visini do 6,5 miliona KM.
Za sektor obrazovanja i odgoja planirano je zaduživanje u visini od oko 11,2 miliona KM, radi sufinansiranje izgradnje škole na Pofalićima i Stupu, za rekonstrukciju vrtića Kolibri i Šareni voz, kao i za nabavku opreme u drugim školama.
Za sektor komunalne privrede i infrastrukture planirano je zaduženje od 9,8 miliona KM, i to za sufinansiranje kreditiranja kupovine stanova za mlade bračne parove, za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih objekata, kao i za rekonstrukciju zgrade Fakulteta zdravstvenih studija.
Planirana je isplata od tri miliona KM za isplatu sredstava iz pravosnažnih presuda po osnovu radno-pravnih odnosa uposlenih u javnom sektoru KS.
Brojne današnje diskusije o Nacrtu budžeta KS predstavaljale su i početak javne rasprave po ponuđenim stavakama koju će u naredne tri sedmice voditi Vlada KS. Takođe, iz Vlade su najavili i razgovore sa sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo o izradi konačne verzije budžetu za 2022. godinu.