Skupština NLB Banke Sarajevo usvojila strategiju razvoja do 2025, izabrani novi članovi Nadzornog odbora

0
653
Skupština NLB Banke Sarajevo donijela Odluku o isplati dividende iz akumulirane dobiti

Dioničari NLB Banke d.d. Sarajevo danas su na redovnoj godišnjoj Skupštini usvojili poslovni i finansijski izvještaj za 2020. godinu sa izvještajima internog i vanjskog revizora, izvještajima o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke, kao i odluka o godišnjem obračunu za 2020. godinu i rasporedu dobiti Banke.
Usvojeni su i Poslovni plan Banke, Plan za održavanje adekvatnog kapitala te Strategija Banke, za period od 2021. do 2025. godine te je donesena odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu.
S obzirom na istek mandata aktuelnog saziva Nadzornog odbora Banke, donesena je i odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke, kojom su za članove Nadzornog odbora izabrani Peter Andreas Burkhardt, Boštjan Kovač, Andrej Lasič, Ayda Šebić i Dino Osmanbegović, na mandat od četiri godine.
U toku održavanja sjednice, napravljen je i rezime o poslovnim aktivnostima Banke u protekloj godini, te je istaknuto da je u 2020. godini, uprkos brojnim izazovima na tržištu Banka ostvarila solidne rezultate u svim segmentima poslovanja.
U narednom periodu, Banka će zadržati fokus na razvoju i unaprjeđenju digitalnih rješenja, te pružati svojim klijentima širom Federacije BiH kompletan servis finansijskih usluga.
NLB Banka d.d. Sarajevo, kao članica NLB Grupacije sa sjedištem u regionu, ostaje moderna, digitalizovana i efikasna banka koja teži da postane regionalni šampion, dostupan društvu i zajednici za poboljšanje kvaliteta života u sredinama u kojima posluje.