Slovensko savjetovalište za rad se uključilo u zaštitu prava radnika iz BiH

0
1360
Bandić: Bh. radnici prije odlaska na rad u Sloveniju trebaju se informisati o poslodavcu (Foto: Arhiv)

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem, sastala se u Republici Sloveniji sa predstavnicima Društva za zagovaranje ranjivih grupa – savjetovalište za rad, a u cilju razmijene informacija o povredama radnih prava radnika iz BiH na privremenom radu u Sloveniji i omogućavanja što većeg obima prava naših radnika na privremenom radu u Sloveniji.
Tom prilikom direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH je informirao predstavnike Društva za zagovaranje ranjivih grupa o odredbama Sporazuma o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji, zatim o načinu posredovanja u zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniju, te o pojedinim slučajevima kršenja prava radnika od strane poslodavaca u Sloveniji.
Na sastanku je bilo prisutno i nekoliko radnika iz BiH, te su oni učesnike sastanka direktno informirali o uslovima rada u Sloveniji.
S druge strane, predstavnici Društva za zagovaranje ranjivih grupa upoznali su direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH sa najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, te da su se i oni uključili u zaštitu prava naših radnika. Jedan od zaključaka sastanka jeste da radnici koji dolaze u Sloveniju nisu dovoljno informirani o pravima koja im pripadaju i da poslodavci to zloupotrebljavaju, te će se u narednom periodu raditi više na informiranju radnika.
Bandić je istakao i da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, u dogovoru sa Zavodom Republike Slovenije za zapošljavanje, već poduzela konkretne korake kako bi se onemogućilo pojedinim poslodavcima u Sloveniji da krše prava radnika.
“Mi smo obećali da ćemo zajednički uraditi jednu informaciju koja će sadržavati slučajeve kršenja prava radnika, te je ta informacija već upućena prema slovenačkom Zavodu, a nadležne institucije Republike Slovenije će poduzeti daljnje korake u skladu sa svojim propisima i nadležnostima“, rekao je Bandić.
Na sastanku je dogovorena i buduća saradnja sa Društvom za zagovaranje ranjivih grupa – savjetovalište za rad, koja će se ogledati u razmijeni konkretnih informacija o poslodavcima koji krše radnička prava, te o načinu zaštite radnika.
Agencija za rad i zapošljavanje BiH će o svim povredama na radu koje su ustanovljene, kao i o svim poduzetim aktivnostima obavijestiti Komisiju za praćenje provođenja Sporazuma o zapošljavanjudržavljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji.