Smanjen broj zaposlenih u institucijama BiH, uštede pet miliona KM

0
910
Polugodišnji rashodi institucija BiH povećani su za 96,97 miliona KM (22%) na godišnjem nivou

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.
Prema Izvještaju, ukupni prihodi su za 26.246.752 KM veći od rashoda, koji su izvršeni u iznosu 948.145.821 KM.
Ukupno ostvareni prihodi, podrške, primici i finansiranje na raspolaganju institucija BiH u prošloj godini iznosili su 1.029.683.128 KM.
Nastavljeno je s ranije započetim mjerama štednje u institucijama BiH. Najveće uštede ostvarene su u izvršenju naknada troškova zaposlenih u prošloj godini, koje su iznosile 110,9 miliona KM i smanjene su za oko pet miliona KM u odnosu na godinu ranije. Stvarni broj zaposlenih u 2017. godini manji je za 415 u odnosu na 2016. godinu.
Redovno je servisiran vanjski dug, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci po tom osnovu u 2017. godini su iznosili 983,26 miliona KM. Također je u prošloj godini javni dug BiH smanjen za 744,59 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.