Španija i BiH jačaju saradnju u razvoju obnovljivih izvora energije

0
289
Španija predstavila iskustva u obnovljivim izvorima energije na virtualnoj radionici

Ekonomski i komercijalni ured ambasade Španije i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas su organizirali virtualnu radionicu o obnovljivim izvorima energije. Radionica je imala podršku Vanjskotrgovinske komore BiH, kao i privrednih komora FBiH i RS.
Ambasador Španije José María Valdemoro, istakao je da Španija ima kapacitet i iskustvo u razvoju obnovljivih izvora energije, što je pokazalo da više od 10% instaliranog kapaciteta vjetra u svijetu pripada španskim kompanijama, a 12% vjetroturbina i komponenata proizvedenih u svijetu imaju špansko porijeklo, tome se dodaje posljednjih godina brzi razvoj projekata solarne energije.
Ekonomski i komercijalni ataše ambasade Španije ukazao je na potrebu rada na tri aspekta kako bi se postigao adekvatan razvoj sektora u bilo kojoj zemlji: Finansiranje, tehnički kapaciteti i prije svega adekvatan regulatorni okvir.
Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i resornih ministarstava energetike FBiH i RS predstavili su bosanskohercegovačkim i španskim kompanijama učesnicama svoje planove, projekte i regulatorni okvir. Agencija za promociju investicija BiH je predstavila okvir i mogućnosti za strana ulaganja u ovaj sektor.
Sa španske strane učestvovale su kompanije različitih profila: Acciona, Alusin Solar, Ecoener, GranSolar, Siemens-Gamesa i Unex. Neki su već prisutni u BiH, dok su drugi iskoristili ovaj dan za uspostavljanje prvih kontakata na on-line B2B sastancima organizovanim sa bosanskohercegovačkim kompanijama i institucijama, saopćeno je iz VTKBiH.