Spoljnotrgovinska razmjena RS u 2021. iznosila oko 10 milijardi KM

U 2021. godini RS je najviše izvozila u u zemlje Evropske unije u iznosu od 3 milijarde i 214 miliona KM, dok se najviše uvozilo takođe iz zemalja EU u iznosu od 3 milijarde i 227 miliona KM

0
502
Pokrivenost uvoza izvozom za deset mjeseci 2023. je iznosila 60,7%

Robna razmjena Republike Srpske sa inostranstvo u 2021. godini iznosila je oko 10 milijardi i devet miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 4 milijarde i 428 miliona KM, što je za 30,5% više nego u 2020. godini. Uvoz je iznosio 5 milijardi i 581 milion KM, što je za 24,8% više nego u 2020.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2021. godini iznosio je 79,4% i najviši je do sada kada se posmatra na godišnjem nivou, saopštio je Zavod za statistiku RS.
Najboljoj pokrivenosti uvoza izvozom do sada, doprinijelo je i to što je u 5 od 12 mjeseci zabilježen do tada rekordan mjesečni izvoz i to u martu, junu, julu, septembru i novembru.
Izvoz je u 2021. godini, u apsolutnom iznosu, bio viši za 1 milijardu i 35 miliona KM u odnosu na 2020. godinu, u odnosu na 2019. bio je viši za 818 miliona KM, odnosno za 686 miliona KM u odnosu na 2018. godinu kojaje bila rekordna kada je u pitanju izvoz.
Prerađivačka industrija je u 2021. dominantno učestvovala u izvozu, sa udjelom od 84,8%. Posmatrano po grupama proizvoda, u 2021. godini najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 539 miliona KM što je 8,1% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna ulja sa ukupnom vrijednošću od 280 miliona KM, pto je 5% od ukupnog uvoza.
U robnoj razmjeni RS sa inostranstvom, u 2021. godini najviše se izvozilo u Srbiju u vrijednosti od 660 miliona KM (14,9%) i u Hrvatsku 624 miliona KM (14,1% od ukupnog izvoza). U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije u vrijednosti od milijaradu i 39 miliona KM (18,6%) i Italije u vrijednosti od 833 miliona KM (14,9% od ukupnog uvoza).
RS je najveću pokrivenost uvoza izvozom u 2021. imala sa Švicarskom u iznosu od 814,4%, dok je najmanja pokrivenost ostvarena sa Kinom u iznosu od 3,3%.
U 2021. godini RS je najviše izvozila u u zemlje Evropske unije u iznosu od 3 milijarde i 214 miliona KM, dok se najviše uvozilo takođe iz zemalja EU u iznosu od 3 milijarde i 227 miliona KM.