Sredstva za sufinansiranje ukopa pripadnika boračke populacije u FBiH povećana na milion KM

0
348
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te je, unutrašnjom preraspodjelom, transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija povećala sa 400.000 KM na 1.000.000 KM.
Ovo je učinjeno jer je broj pristiglih zahtjeva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija u 2020. godini drastično povećan. To odstupa od utvrđenih procjena, budući da je po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u 2020. i javnom pozivu pristiglo 2.500 zahtjeva, što iziskuje dodatna sredstva.