Danas počinje anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH

0
874
Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri ili pet godina

Od danas počinje drugo po redu istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima (IKT_D). Istraživanje provodi Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, na prostoru cijele Bosne i Hercegovine a trajat će od 14. do 31. 5. 2018. godine.
Tokom Ankete prikupljaće se podaci o upotrebi računara u domaćinstvima, pristupu internetu, o vrstama mobilnih uređaja koje građani BiH najviše koriste, za koje usluge/svrhe/potrebe ih koriste, podaci o demografskim i obrazovnim karakteristikama korisnika, kao i o razlozima zbog kojih ih neka domaćinstva ili pojedinci ne koriste.
Cilj ovog istraživanja je da se prikupe podaci o zastupljenosti i korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u BiH koji će biti kvalitetan izvor podataka, za analize, planiranje i kreiranje politika razvoja informacionog društva u BiH.
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima provodi se, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, na reprezentativnom uzorku od 9.043 domaćinstava. Uzorak obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom starosti između 16 i 74 godine. Podatke će prikupljati, putem telefonske ankete (CATI) i metodom ‘Face-to-face’, anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS.
Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here