Strane investicije porasle za 66,8 posto, a robni izvoz za 20,5 posto

0
920
Stopa rasta ukupnih poreznih prihoda u prvoj polovini 2023. godine iznosila je 11,1%

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici upoznato je sa Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – oktobar 2017. godine iz koje je vidljivo da se nastavlja rast svih ekonomskih parametara u BiH.
Prema Informaciji, registrirani ekonomski rast u trećem kvartalu prošle godine u BiH iznosio je 2,6 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, čime je nastavljen rast iz prvog i drugog kvartala. Značajniji doprinos rastu BDP-a, nakon dužeg vremena, ostvaren je u domenu investicija, uz rast privatne potrošnje i pozitivni vanjskotrgovinski bilans, dok je javna potrošnja stagnirala.
Prema posljednjim podacima Centralne banke BiH, u platnom bilansu za pola godine ukupna strana ulaganja su iznosila 386,7 miliona KM i veća su za 66,8 posto u odnosu na isti period prošle godine.
U oktobru 2017. godine u BiH je nastavljen četveromjesečni trend rasta robnog izvoza po dvocifrenim stopama rasta i iznosio je 20,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je uvoz roba porastao za 15 posto.
Porastao je i broj zaposlenih u septembru 2017. godine za 2,4 posto u odnosu na isti mjesec 2016. godine i iznosio je 753,4 hiljade.
U 10 mjeseci ove godine u BiH je prikupljeno oko 11,8 milijardi KM prihoda od indirektnih i direktnih poreza, što je za 8,3 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno su entitetske poreske uprave prikupile oko 5,9 milijardi KM prihoda, što je više za oko 515 miliona KM u odnosu na isti period 2016. godine.
Ukupni depoziti na kraju ovog perioda iznosili su 19,6 milijardi KM i zabilježili su rast od 12,1 posto, a najveći doprinos rastu došao je iz sektora stanovništva, čiji su depoziti iznosili 11,1 milijardi KM.