Tuzlanski kanton: ESV podržalo zaključivanje kolektivnih ugovora

0
476
Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona

Na sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća (ESV) za područje Tuzlanskog kantona razmatrana je Informacija o zaključenim kolektivnim ugovorima, i jednoglasno je zaključeno da ESV podržava zaključivanje kolektivnih ugovora.
Ekonomsko-socijalno vijeće je jednoglasno podržalo i donošenje izmjena Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju u dijelu u kojem se u nastavu uvode asistenti.
Na sjednici su također, razmatrana pitanja poskupljenja električne energije u privredi, analiza novog (predstojećeg) Zakona o šumama Federacije BiH sa komparacijom u odnosu na važeći Zakon o šumama TK kao i pitanje visine cijena komunalnih usluga u općini Banovići.