U BiH krajem aprila bilo 402.146 nezaposlenih, 57,28% su žene

U odnosu na april prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 17.436 osoba ili 4,16%, dok se u odnosu na početak pandemije Covid-19 nezaposlenost smanjila za 0,18%

0
1340
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je krajem aprila 2021. godine bilo 402.146 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.572 osobe ili 1,12%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.348 ili 57,28% su žene. U odnosu na april prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 17.436 osoba ili 4,16%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 742 osobe ili 0,18%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.629 osoba (1,14%), u Republici Srpskoj za 924 osobe (1,14%) i u Brčko distriktu BiH za 19 osoba (0,27%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.4.2021. godine je slijedeća:
NKV 108.371 ili 26,95%, od toga 44.982 (26,18%) muškarca i 63.389 (27,52%) žena;
PKV-NSS 6.664 ili 1,66%, od toga 3.285 (1,91%) muškaraca i 3.379 (1,47%) žena;
KV 127.500 ili 31,70%, od toga 67.453 (39,26%) muškarca i 60.047 (26,07%) žena;
VKV 1.452 ili 0,36%, od toga 1.189 (0,69%) muškaraca i 263 (0,11%) žene;
SSS 115.660 ili 28,76%, od toga 41.866 (24,37%) muškaraca i 73.794 (32,04%) žene;
VŠS 6.981 ili 1,74%, od toga 2.485 (1,45%) muškaraca i 4.496 (1,95%) žena;
VSS 35.518 ili 8,83%, od toga 10.538 (6,13%) muškaraca i 24.980 (10,84%) žena.
U aprilu je brisano ukupno 16.476 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.695 žena. Od ovog broja zaposleno je 10.703 osobe, od čega 4.972 žene.
Istovremeno je za 9.120 osoba prestao radni odnos, od čega 4.382 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.751 novog radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 810.947, a od toga je 351.135 žena. U odnosu na februar 2021. godine broj zaposlenih se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,5%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2021. godine iznosila je 33,4% i u odnosu na februar 2021. godine smanjila se za 0,3 postotna poena.