U BiH 1,38 miliona osoba koje čine radnu snagu, od toga je 83,3% zaposlenih

Od ukupnog broja zaposlenih 66,1% su starosne grupe od 25 do 49 godina

0
86
Izvor: Agencija za statistiku BiH

U Bosni i Hercegovini je u prvom kvartalu 2022. godine radnu snagu činilo 1,388 miliona osoba od kojih je 1,157 miliona (83,3%) zaposlenih i 231 hiljada (16,7%) nezaposlenih osoba. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih se smanjio za 1,9%, a broj nezaposlenih se povećao za 2,2%.
Broj osoba izvan radne snage u BiH, u prvom kvartalu 2022. iznosio je 1,499 miliona i nije se mijenjao u odnosu na prethodni kvartal, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U prvom kvartalu 2022. godine, stopa aktivnosti je bila 48,1%, stopa zaposlenosti 40,1%, stopa nezaposlenosti 16,7% i stopa neaktivnosti 68,2%.
Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu 2022. od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 837 hiljada (60,3%) su muškarci, a 551 hiljada (39,7%) su
žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 572 hiljade (38,1%) su muškarci, a 927 hiljada (61,9%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 722 hiljade (62,4%) su muškarci, a 435 hiljada (37,6%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 115 hiljada (49,7%) su muškarci, a 116 hiljada (50,3%) su žene.
U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,6% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,1% starosnoj
grupi od 15 do 24 godine i 1,2% ima 65 i više godina.
Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 38,3% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 25,5% osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine,18,2% osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 18% osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina.
Od ukupnog broja zaposlenih 66,1% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4% ima 65 i više godina.
Od ukupnog broja nezaposlenih 62,7% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7% starosnoj grupi od 50 do 64, 17,3% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,3% ima 65 i više godina.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here