U cijeloj Federaciji BiH od sutra policijski sat od 21 do 5 sati ujutro

0
289
U Federaciji BiH nema više policijskog sata

Vlada FBiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 22.3.2021. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 24.3.2021. godine.
Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju Covid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.
U skladu sa zaključkom od 8. januara, Federalna vlada će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama Vlade FBiH donesenim s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.
Među naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je i da se ograničava kretanje građana na cijelom teritoriju FBiH u vremenu od 21:00 sat naveče do 5:00 sati ujutro narednog dana. Od ovoga su izuzeti svi uposlenici uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije Covid-19 na području FBiH, oni kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.
Dozvoljeno je okupljanje ne više od 20 ljudi u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Sva ova okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva), saopćeno je iz Vlade FBiH .
Inače, u danas prezentiranoj informaciji je navedeno da je sedmodnevna incidenca na nivou FBiH 301 slučaj na 100.000 stanovnika, a da je najveća u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.