U drugom kvartalu BDP u FBiH pao za 9,7%, a u RS-u za 6,9%

0
860
U drugom tromjesečju 2022. duplo manji rast BDP-a RS na godišnjem nivou

Entitetski zavodi za statistiku danas su objavili procjene bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2020. godine. U Federaciji je BDP u drugom kvartalu 2020. realno manji za 9,7% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, dok je realni pad BDP-a u Republici Srpskoj u istom periodu iznosio 6,9%.
Na ovaj pad BDP-a u periodu april-juni 2020. uticala su brojna ograničenja u radu poslovnih subjekata u cilju suzbijanja pandemije Covid-19.

Izvor: Zavod za statistiku Federacije BiH

U FBiH je posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u drugom kvartalu 2020. zabilježen u djelatnostima: Građevinarstvo (6,3%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (2,4%).
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti u FBiH zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (25,3%), Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti (12,6%) i Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (12,3%), od čega Prerađivačka industrija (13,5%).

Izvor: Zavod za statistiku Republike Srpske

U Republici Srpskoj je, prema objavljenim statističkim podacima, posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u drugom tromjesečju 2020. bruto dodata vrijednost realno manja u područjima: Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne aktivnosti za 25,2%; Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 15%; Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 9,8%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 15,6%, dok je realno veća u područjima Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 2,8%, a u Finansijskoj i djelatnosti osiguranja za 1,5%.