U FBiH i dalje obavezno nošenje zaštitne maske u zdravstvenim ustanovama

0
260
Niko od oboljelih od Covid-19 u bolnicama nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 5.9.2022. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje se primjenjuju od danas.
Kada je riječ o naredbama, i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu Covid-19.
Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvene ustanove s područja kantona, dužne su da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa, prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.
Naloženo je kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u FBiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i timova s ciljem sprječavanja širenja Covid-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama.
Jedna od preporuka građanima je da u slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.
Inače, u informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 29,5 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana su incidence više od prosječne zabilježene u Posavskom (77,4), Tuzlanskom (54,47), Hercegovačko-neretvanskom (39,18) i Unsko-sanskom kantonu (30,98).
U proteklih sedam dana u FBiH je na bolničkom liječenju bilo 87 osoba zbog Covid-19, od kojih pet na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U istom periodu zabilježeno je 17 smrtnih slučajeva.