U FBiH početak potpune liberalizacije cijena osiguranja od A/O odgođen do 1. novembra 2026.

Izmjenom odredbe produžava se period primjene zajedničke tarife do kraja oktobra 2023. godine, a potpuna primjena tek krajem 2026. godine

0
698
Pomjeren rok za liberalizaciju cijena osiguranja od autoodgovornosti

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila prijedloge izmjena odredabe dva zakona koja se odnose na oblast osiguranja.
U obrazloženju je istaknuta kako je, s obzirom da odgoda primjene odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na poslovanje društava za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine istječe početkom slijedeće godine, dodatno, izmjenom ovog propisa, produljeno razdoblje za njegovu primjenu, te je rok od pet zamijenjen rokom od deset godina. Pri ovome je uvažena praksa u zemljama u okruženju kada su u pitanju odredbe o poslovanju stranih društava putem osnivanja podružnica koje se primjenjuju nakon ulaska te zemlje u članstvo Evropske unije. Isto tako, u zemljama članicama EU nije dozvoljeno poslovanje društava sa sjedištem izvan EU putem podružnica u EU do ulaska te zemlje u članstvo EU.
Ova izmjena predstavlja nastavak harmoniziranja propisa o osiguranju s ciljem održavanja stabilnosti i razvoja jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH
Predložena je i izmjena Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
Kako je obrazloženo, radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH bilo je potrebno harmonizirati odredbe o obveznom osiguranju u prometu, a koje propisuju trajanje razdoblja primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od strane društava za osiguranje.
Izmjenom odredbe produžava se razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti je pomjeren do 1. novembra 2026. godine.