U FBiH potrošačke cijene u julu pale 0,3%, godišnja inflacija 2,8%

0
159
U oktobru više cijene registrovane su u gotovo svim odjeljcima

Potrošačke cijene u julu 2023. godine u prosjeku su u Federaciji BiH pale za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz i Rekreacija i kultura za po 0,9%, Ostala dobra i usluge za 0,6% i Restorani i hoteli za 0,4%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća za 3,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,8%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2%.
U ostalim odjeljcima u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.
U julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine cijene su porasle za 2,8% (godišnja inflacija).