U FBiH produžene epidemiološke mjere još 14 dana

0
221
Drive-in puktovi za testiranje JU Dom zdravlja KS se stavljaju van funkcije

Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila je informaciju o epidemiološkoj Covid-situaciji u Federaciji BiH (na dan 7.2.), te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od danas. Riječ je o mjerama koje su bile na snazi i u prethodnih 14 dana.
Vladama kantona i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.
Podsjećamo da je, između ostalog, i dalje obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno dva metra. Ova obaveza važi i ako na otvorenom prostoru nije moguće ostvariti razmak od dva metra, te na stajalištima javnog prevoza, pijacama, i drugim mjestima gdje se primijeti veći protok stanovništva.
Dopušteno je ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru.
U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 5. sedmici ove godine, a u odnosu na sedmicu ranije, zabilježen pad svih indikatora, a najveći pad bilježe broj novopotvrđenih slučajeva Covida i sedmodnevna incidenca. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 308 slučeva na 100.000 stanovnika, dok je prije dvije sedmice iznosila 500,1. U posljednjih sedam dana incidenca viša od prosječne zabilježena je u Hercegovačko-neretvanskom (743,42), Zapadnohercegovačkom (422,98), Tuzlanskom (395,39) i Sarajevskom kantonu (347).
U FBiH su na bolničkom liječenju 723 osobe zbog Covid-19, od kojih je 37 (5,1 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 688 hospitaliziranih osoba s dostavljenim podacima o vakcinalnom statusu, 524 (76,2%) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 164 (23,8%) potpuno vakcinisanih.