U Federaciji BiH 99,8% preduzeća ima pristup internetu

0
1003
U Federaciji BiH čak 99,4% preduzeća koristi računare u poslovanju

Prema ovogodišnjem istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima u Federaciji BiH čak 99,4% preduzeća koristi računare u svom poslovanju.
Od ukupnog broja preduzeća koja koriste računare, 99,8% preduzeća ima pristup internetu. Od ukupnog broja preduzeća koja koriste internet, 98,7% preduzeća koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju, 69% preduzeća koristi mobilni internet za poslovne potrebe, 62,8% preduzeća posjeduje web stranicu, a web poslovanje koristi 23,4% preduzeća, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Istraživanje u 2019. godini je pokazalo da 99,4% poslovnih subjekata koristi računare u obavljanju svakodnevnih poslova, što je za 0,1% više u odnosu na 2018. Pristup internetu ima 99,8% poslovnih subjekata što je za 0,2% više u odnosu na 2018. godinu.
U Federaciji BiH 98,7% poslovnih subjekata koristi fiksni širokopojasni pristup, što je za 0,9% manje u odnosu na 2018. Mobilni pristup internetu koristi 69,0% poslovnih subjekata što je povećanje od 5,3% u odnosu na 2018 godinu.
Istraživanje je pokazalo i da samo 9,5% poslovnih subjekata posjeduje brzinu konekcije veću od 100 Mbit/s.
Od ukupno posmatranih preduzeća u FBiH, 69% koristi mobilni internet za poslovne potrebe, a 62,8% posjeduje web stranicu što je za 3% manje u odnosu na 2018. godinu.
Istraživanje je pkazalo i da je obim e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još uvijek prilično nizak. Samo 23,4% prometa ostvaruje se putem interneta što je porast za 2,5% u odnosu na 2018. godinu.