U Federaciji BiH krajem oktobra bilo 539,5 hiljada zaposlenih

0
154
Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2022. godine je 539.551. Ovaj broj veći je za 8.302 u odnosu na kraj oktobra prošle godine kada je broj zaposlenih bio 531.249.
Broj zaposlenih u FBiH krajem oktobra ove godine veći je za 1.215 u odnosu na stanje s kraja septembra tekuće godine kada je broj zaposlenih iznosio 538.336, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Stanje broja zaposlenih na dan 31.10.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.