U Federaciji BiH na bolničkom liječenju 35 osoba zbog Covid-19

U posljednjih sedam dana u FBiH, više incidence od prosječne imaju Hercegovačko-neretvanski (79,27), Zapadnohercegovački (63,18) i Posavski kanton (55,63)

0
256
Covid-19: Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 21 slučaj na 100.000 stanovnika

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 11.7.2022. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka ovog kriznog štaba.
Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije BiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere u skladu sa epidemiološkom situacijom.
Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ-a donose se s rokom važenja od 60 dana, računajući od 14.7.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.
U informaciji je navedeno, da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 21 slučaj na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana u FBiH, više incidence od prosječne imaju Hercegovačko-neretvanski (79,27), Zapadnohercegovački (63,18) i Posavski kanton (55,63).
U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju je 35 osoba zbog COVID-19, od kojih su dvije osobe na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 27 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, njih 70,4 posto je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih. U proteklih 7 dana zabilježen je jedan smrtni slučaj.
Uzimajući u obzir dominaciju Omicron podvarijanti SARS-CoV-2 virusa (BA.4 i BA.5) koje daju blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, nedostupnost podataka o izvršenim brzim antigenskim testovima, Krizni štab je procijenio da je prijetnja zdravlju opće populacije niska do umjerena.