Vlada FBiH: Utvrđen koeficijent 1 za novčanu naknadu demobiliziranim borcima

0
325
Od 1. novembra 2022. povećava se iznos osiguranog depozita u bankama u BiH

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2021. godine (IV kvartal) u okviru Tekućeg transfera pojedincima – Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu.
Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2021. godine.
Na ovaj način će biti ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada. Za realizaciju Odluke osigurana su sredstva u Budžetu FBiH za 2021. godinu u iznosu od 45 miliona KM.