Utvrđen javni interes za izgradnju vodovoda Plava voda

0
231
Izgradnja vodovoda Plava voda od velikog je značaja za ZDK i SBK

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
Javni interes je utvrđen na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, zatim procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 4.634.702 KM, koji je dostavio Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik, kao i zaključaka dvije kantonalne vlade kojima je dato pozitivno mišljenje o opravdanosti ovog projekta i utvrđen njegov status u kantonalnim prostornim planovima.
JP Regionalni vodovod Plava voda, kao korisnik eksproprijacije nekretnina, može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj/gradskoj službi za upravu u roku od dvije godine, te snosi troškove potrebne za eksproprijaciju i troškove njenog postupaka.
Stupanjem na snagu ove, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda iz 2019. godine.