U Federaciji BiH policijski sat i dalje od 21 do 5 sati ujutro

0
283
U Federaciji BiH nema više policijskog sata

Vlada FBiH na današnjoj sjednici nije prihvatila prijedloga kantona da se policijski sat skrati odnosno da važi od 23 do 5 sati, tako da i sljedećih sedam dana, počevši od 15. aprila, ostaje ograničavanje kretanja građana na cijelom teritoriju Federacije BiH u vremenu od 21 sat uvečer do 5 sati ujutru narednog dana.
Na snazi ostaje i naredba vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će, kako je navedeno, prije isteka sedmodnevnog roka, sagledati kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačiniti procjenu rizika radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostaviti prijedlog novih.
Prema aktuelnoj informaciji, konstatovano da je, iako se primijeti blagi pad broja novozaraženih, epidemiološka situacija u FBiH veoma ozbiljna uz tendenciju daljnjeg pogoršanja, te zahtijeva adekvatno djelovanje. Naročito je zabrinjavajuća je u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu.
Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u evropskom regionu, saopćeno je iz Vlade FBiH.