U Mostaru će se graditi tri zgrade sa 74 stana za povratnike

0
1237
Ministrica Borovac u Mostaru razgovarala sa gradonačelnikom Bešlićem i predsjednikom FERK-a Bešom

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac boravila je danas u radnoj posjeti Mostaru tokom koje se, između ostalih, sastala sa gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i predsjednikom Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH Jasminom Bešom.
Primarni cilj posjete i radnih sastanaka bilo je inteziviranje aktivnosti na planu osiguranja uvjeta za povratak u ovaj dio BiH, kao i izgradnje ili obnove stambenih jedinica povratnika. Međutim, naglašeno je da useljive stambene jedinice nisu dovoljna garancija niti osnov za uspješan povratak.
Ministrica Borovac je naglasila kako obnovu i izgradnju objekata moraju pratiti i mjere održivosti povratka u smislu osiguravanja uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje, komunalne i socijalne infrastrukture, mogućnost obrazovanja…
Inače, u Mostaru je u naredne dvije godine planirana gradnja tri zgrade sa 74 stana koji će po modelu socijalnog stanovanja biti dodijeljeni sadašnjim korisnicima kolektivnih centara u Mostaru, a kroz Projekat zatvaranja kolektivnih centara kojeg vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Kroz državni projekat stambenog zbrinjavanja u Mostaru će biti obnovljene 54 stambene jedinice, za šta je već izrađena projektna dokumentacija i za objavu pripremljen i tender i za izvođenje radova. Također, ministrica Borovac i gradonačelnik Bešlić dogovorili su potpisivanje sporazuma o saradnji na obnovi šest stambenih jedinica za zbrinjavanje readmisiranih osoba. Dogovoreno je da će Grad Mostar Ministarstvu dostaviti potrebnu projektnu dokumnetaciju za porušene stambene objekte koje je potrebno obnoviti.
Tokom sastanka sa predsjendikom FERK-a Jasminom Bešom ministrica Borovac zatražila je da se razmotre modeli po kojima bi se ova institucija i elektroprivrede u našoj zemlji mogle aktivnije uključiti u proces elektrifikacije povratničkih područja.
“Od Elektrodistribucije BiH i Elektrodistribucije HZHB i FERK-a očekujemo da daju prijedlog za bržu elektrifikaciju povratničkih naselja. Ono što od FERK-a očekujemo jeste nadzor nad primjenom Sporazuma o ponovnom priključenju stambenih objekata povratnika na elektrodistributivnu mrežu, u kojem je propisana saradnja elektrodistribucija sa lokalnim zajednicama i Ministarstvom, posebno u smislu prioritiziranja uvođenja struje u povratnička naselja, što je preduslov za istinski povratak“, istakla je Borovac.
Ministrica Borovac upoznala je predsjednika FERK-a Bešu da je iz državnog budžeta do sada za elektrifikaciju povratničkih naselja izdvojeno gotovo 16,9 miliona KM zahvaljujući kojim je omogućeno priključenje na elektro-mrežu više od 2.200 domova u 61 bh. gradu i općini.
Na posljednji javni poziv za prijavu projekata elektrifikacije povratničkih područja javile su se 52 općine sa zahtjevom za elektrifikaciju gotovo 3.000 stambenih jedinica za šta je, prema projektnim prijedlozima, potrebno osigurati 23,5 miliona KM.
Borovac je također rekla da sredstva od oko 800.000 KM sa kojima na godišnjem nivou raspolaže Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH nisu dovoljna da se omogući ubrzan proces elektrifikacije povratničkih područja što je demotivirajući faktor pri odluci povratnika da se vrate na prijeratne adrese.
Predsjednik FERK-a Beša rekao je da će od elektrodistribucija u nadležnosti ove Komisije zatražiti da se Sporazum primjenjuje trajno, dok ovaj problem ne bude riješen. Također je istakao da će kod odobravanja planova elektroprivreda voditi računa o zastupljenosti povratničkih područja za elektrifikaciju, kako bi se isti tretirali kao projekti obnove distributivne mreže.