U pripremi novi način naplate cestarine na A1, uvođenje različitih korisničkih paketa

0
259
Plaćanje cestarine beskontaktno korištenjem ACC TAG/ENC uređaja u Federaciji BiH i Hrvatskoj

Predstavnici JP Autoceste FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH održali su u utorak sastanak o provedbi prijedloga za novi način naplate cestarina na autocesti u Federaciji BiH koji bi trebali rezultirati manjim troškovima cestarine za korištenje autoceste.
Tokom sastanka JP Autoceste FBiH su prezentirale mogućnosti plana uvođenja različitih korisničkih paketa naplate cestarine, što predstavlja olakšice koje bi se prilagođavale potrebama samih korisnika.
Prvi korak u optimizaciji rješenja je izmjena i dopuna zakonske regulative. Stoga je JP Autoceste FBiH uputilo Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija prijedlog za izmjenu i dopunu Uredbe o naplati za korištenje autoceste A1, odnosno da se primjenjuje pravo samostalne odluke kojim se može mijenjati visina naknade za korištenje autoceste u rasponu do +/- 15% od iznosa definiranog cjenovnikom.
Menadžment JP Autoceste FBiH razumije da je cestovni transport i dalje vodeća grana prijevoza u logističkoj industriji kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini, te kontinuirano ulaže u poboljšanje svojih usluga.
Predstavnici JP Autoceste FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH dogovorili su se da će u narednom periodu uraditi analizu trenutnog stanja korisnika autoceste i potreba privrednika, te kreiranjem različitih paketa dodatno će izaći u susret ovoj kategoriji korisnika.