U prva tri mjeseca prihodi od poreza i doprinosa u FBiH porasli 19,1 posto

U prvom kvartalu ove godine ukupni prihodi od naplate poreza i doprinosa u FBiH iznosili 2 milijarde i 158,7 miliona KM

0
409
U periodu januar-oktobar 2022. u odnosu na isti period lani uplaćeno poreskih prihoda više za 15,15%

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za mart i prvi kvartal 2022. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.
U martu je ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovi (in)direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 807,9 miliona KM, što je za 25,1% ili za 162,1 milion KM više u odnosu na mart 2021. godine.
U prva tri mjeseca ove godine ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 2.158,7 miliona KM i za 19,1% su bili veći u odnosu na isti period 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake kategorije prihoda.
Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžetske korisnika u FBiH, u martu 2022. ostvaren je u ukupnom iznosu od 287,3 miliona KM, što je za 28,6% više u odnosu na isti mjesec protekle godine.
U martu je raspoređeno nešto više od 104 miliona KM što je za 23,1 milion KM više nego u martu 2021. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 147,2 miliona KM (više za 32,7 miliona KM), općinskim i gradskim budžetima 24,2 miliona KM (više za 5,4 miliona KM). Dio prihoda koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,2 miliona KM i veći je za 2,5 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 miliona KM sa iskazanim rastom za 0,1 miliona KM.
Na kvartalnom nivou, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 784,9 miliona KM, što je za 24,8% više u odnosu na isti period lani.
Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju FBiH su u martu 2022. iznosili 93,6 miliona KM, što je povećanje od 72,6% u odnosu na isti mjesec lani.
U prva tri mjeseca 2022. ukupno naplaćeni prihodi po osnovi poreza na dobit iznosili su 144,2 miliona KM i veći su za 44,2% u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u martu 2022. iznosila je 348,1 miliona KM i veća je 15,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na kvartalnom nivou, ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu nešto većem od milijardu KM, i to je za 12,6% više u usporedbi sa istim lanjskim periodom.
U martu su doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje iznosili 195,5 miliona KM (povećanje za 26,7 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 136,7 miliona KM (povećanje za 17,6 miliona KM) i za osiguranje od nezaposlenosti 16 miliona KM (povećanje za 2,1 milion KM).
Na kvartalnom nivou, doprinosi za PIO veći su za 66,1 milion KM, za zdravstveno osiguranje 42 miliona KM, te za osiguranje od nezaposlenosti za 4,6 miliona KM.