U RS prodato 10,9% više novih stanova, cijene skuplje jedan posto

0
147
Brој prоdаtih nоvih stаnоvа u drugom kvartalu 2023. na godišnjem nivou veći zа 7,5%

Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2023. godine veći je u odnosu na drugo tromjesečje 2022. godine za 10,9%, a u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2022. godini manji je za 3,7%.
Korisna površina prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isti period 2022. godine veća je za 22,4% i u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2022. godini veća je za 0,9%.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom kvartalu 2023. u odnosu na isti period 2022. godine viša je za 1% i u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2022. godini viša je za 4,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, proizvođačke cijene u stanogradnji u Republici Srpskoj u drugom kvartalu 2023. u poređenju sa prvim kvartalom tekuće godine više su za 0,5%.
Prema vrsti građevinskih radova, cijene mašinsko-instalacionih radova ostale su nepromijenjene, cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova, kao i cijene elektroinstalacionih radova više su za po 0,4% i cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova više su za 0,5%.