U RS ugašeno mikrokreditno društvo Moneda

0
1041
MKD Moneda ugašeno zbog nelekvidnosti uzrokovanom pandemijom koronavirusa

Mikrokreditno društvo Moneda, zbog problema koji su ga zadesili usljed pandemije virusa korona, prestalo je da radi.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je Monedi dozvolu za rad.
“Agencija je 29. decembra 2020. zaprimila podnesak kojim mikrokreditno društvo obavještava agenciju da su osnivači društva donijeli odluku o prestanku rada društva i pokretanju postupka njegove likvidacije, te da se, shodno tome, od agencije zahtijeva da oduzme dozvolu za rad mikrokreditnom društvu Moneda. Uz dopis je dostavljena i ovjerena kopija Odluke o prestanku rada društva i pokretanju postupka likvidacije od 22. decembra 2020. godine”, kazali su za portal Capital u Agenciji za bankarstvo RS.
Ovu informaciju je potvrdio i Kerim Karasalihović, direktor MKD Moneda.
“Odluka osnivača je bila da se organizacija likvidira zbog negativne situacije prouzorokovane pandemijom, tako da više ne odobravamo pozajmice”, kazao je Karasalihović.
Inače, MKD Moneda je dozvolu za rad dobila u decembru 2018. godine. Njihov rad se zasnivao na brzim pozajmicama u iznosu do 400 KM, s periodom otplate od mjesec dana, uz visoke kamate. Imali su i mogućnost odgode plaćanja duga, za šta su takođe naplaćivali naknadu.