Uapređenja saradnje Parlamenta BiH s Komorom

0
209
Delegacija Parlamentarne skupštine BiH posjetila VTK BiH

Vanjskotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine (VTK) posjetila je delegacija Predstavničkog doma Parlamenta BiH s ciljem unaprjeđenja saradnje parlamentarnih komisija i tijela Parlamenta BiH s Komorom, kao nezaobilaznim partnerom institucija vlasti.
Parlametarnoj delegaciji, koju su činili zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara, prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjsku trgovinu i carine i drugi zamjenik predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Slavko Matić, član Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Dedić, predstavljene su aktivnosti Komore i podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH.
Predsjednik VTK BiH Zdravko Marinković govorio je o aktivnostima Komore i njenom značaju kao spone između privrednika i institucija vlasti. U kontekstu važnosti saradnje nadležnih institucija i Komore, a radi poboljšnja uvjeta poslovanja kompanija, podsjetio je na član 7 Zakona o vanjskoj trgovini, prema kojem zakone i druge propise iz oblasti vanjskotrgovinske i carinske politike, transporta i finansija koji se zaključuju s drugim zemljama nadležni organi BiH obavezno dostavljaju Komori radi pribavljanja mišljenja.
Dopredsjednik Komore dr.sc Vjekoslav Vuković i potredsjednik Ahmet Egrlić govorili su o pojedinim granama privrede te zahtjevima privrednika koje Komora uobličuje u inicijative i dostavlja nadležnim institucijama.
Istaknuto je da je iz domena ključnih zakona iz oblasti akciza, poreza, carinske politike, zaštite potrošača i zelene i cirkularne ekonomije Komora u prethodnom periodu pokrenula 42 inicijative, a inicirano je potpisivanje mnogobrojnih međunarodnih trgovinskih i sporazuma o investicijama. Iz oblasti transporta, u prethodnom periodu posebna je pažnja posvećena pripremi bh. kompanija za ulazak Hrvatske u Schengen zonu, pa su pokrenute inicijative za eliminisanje ograničenja boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU te inicijativa za izmjene i dopune postojećeg ili potpisivanje novog Sporazuma o graničnim prijelazima s Hrvatskom.
Članovi delegacije Parlamentrane skupštine BiH su informisani i da je Komora postavila digitalnu transformaciju kao jedan od prioriteta djelovanja, jer je to preduslov za podizanje konkurentnosti privrede, ali i za poboljšanje niza drugih procesa koji su presudni za BiH na njenom evropskom putu.
U ovoj oblasti Komora je napravila i značajne iskorake u digitalizaciji vlastitih poslova, posebno u domenu vršenja javnih ovlaštenja i izdavanja javnih dokumenata, a dalji proces zavisi od usvajanja Zakona o elektronskom potpisu BiH. Također, Komora intenzivno radi i na internacionalizaciji kompanija i proširenju tržišta za bh. kompanije te uvođenju proncipa zelene i cirkularne ekonomije u proizvodne procese bh. kompanija. Dodatno, Komora veliku pažnju posvećuje edukaciji privrednika, pa je samo u prvoj polovini ove godine organizovano 26 edukativnih događaja, koje je pohađalo 626 polaznika.