Statistička anketa o upotrebi IKT u domaćinstvima u RS

0
310
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o putovanjima domaćeg stanovništva tokom 2021.

Republički zavod za statistiku RS od danas sprovodi Anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u domaćinstvima na teritoriji Republike Srpske.
Anketiranje se realizuje na slučajnim odabirom formiranom uzorku od 2.920 domaćinstava iz Republike Srpske, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obaviti telefonskim putem.
Cilj je da se dobiju podaci o zastupljenosti informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima RS, kao što je pristup različitim uređajima (računar, laptop, tablet), pristupu i učestalosti korišćenja interneta, informatičkoj pismenosti stanovništva i slično.
Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe. Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.