Za zatvaranje kolektivnih centara i izgradnju stanova 6,5 miliona KM

0
287
Potpisani ugovori vrijedni 6,5 miliona KM za zatvaranje kolektivnih centara i izgradnju stanova

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu potpisao ugovore s ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Milošem Lučićem i direktorom Fonda za povratak BiH Bojanom Ninkovićem, te predstavnicima izvođača radova i nadzornog organa u vrijednosti više od 6,5 miliona KM, bez PDV-a.
Riječ je o 13 ugovora za realizaciju Regionalnog stambenog programa i Projekta CEB II ‘Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja’. Sedam ugovora se odnosi na izvođenje građevinskih radova, a šest za nadzor.
Ministar Ramić je kazao da se u okviru projekata CEB II grade tri zgrade, od toga je 25 stanova u Goraždu, 14 u Foči/Ustikolini, a 33 stambene jedinice su na Ilidži. Ostalo se odnosi na realizaciju RSP-a.
“Vrijednost danas potpisanog ugovora je 6,5 miliona KM od čega je oko 50.000 KM namijenjenih sredstava za nadzor, a ostalo za izvođenje radova”, rekao je Ramić i napomenuo da se u okviru RSP-a grade individualni stambeni objekti u Čapljini, Zenici, Kiseljaku, Travniku, Kreševu i Ilijašu.
Ramić je izrazio nadu da će izvođači radova u narednih 15 dana dostaviti potrebne garancije, a nakon toga u predviđenom roku izvesti radova na izgradnji.
Inače, realizacijom RSP-a u BiH bit će osigurano oko 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno skoro 1.800 stambenih jedinica, od kojih 1.260 individualnih stambenih objekata i 532 stambene jedinice u višestambenim objektima.
Za realizaciju CEB II projekta osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra na području BiH. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 višestambena objekta u 45 općina i gradova. Nakon završetka ovog projekta bit će zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 posto kolektivnih centara na području FBiH.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je, putem Jedinice za implementaciju Projekta (PIU FBiH), zaduženo za provedbu RSP-a i Projekta CEB II. U okviru RSP-a u toku je izgradnja 114 stambenih jedinica, a do kraja projekta, odnosno juna 2022. godina, planirana je izgradnja preostale 402 stambene jedinice.
Za projekt CEB II je u toku izgradnja stambenih objekata za 12 podprojekata sa ukupno 258 stambenih jedinica, te sanacija 10 stambenih jedinica. Do kraja ove godine planirana je izgradnja novih i sanacija postojećih objekata za još 16 podprojekata, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.