Udio javnog duga BiH u BDP-u 31,4 posto

0
1557
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na kraju juna 2019. Zaduženost BiH iznosila je 11 milijardi i 157,49 miliona KM, od čega je vanjski dug oko 8,2 milijarde KM, dok je unutrašnji dug oko 2,9 milijardi KM.
Udjel javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 31,42%.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 59,91%, Republika Srpska sa 47,97%, institucije BiH sa 0,65% i Brčko distrikt sa 0,47%.
Javni dug se povećao za 50,85 miliona KM u odnosu na kraj 2018. ili 0,46%, s tim da je vanjski dug smanjen za 1,49 miliona KM, dok je unutrašnji dug povećan za 52,34 miliona KM.
Više od polovine zaduženosti po osnovu novih kredita, i to 59,8%, odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 25,8% na kredite namijenjene javnom sektoru, dok je 14,3% novih kreditnih sredstava angažirano za privredne djelatnosti.