UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci porasli za 257 miliona KM ili 6,7%

UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2023. iznosili su 4 milijarde i 90 miliona KM

0
171
UIO BiH: Rekordan rast prihoda od indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2023. godine iznosili su 4 milijarde i 90 miliona KM i veći su za 257 miliona KM ili 6,71% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 3 milijarde i 833 miliona KM, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
UIO je u prvih pet mjeseci 2023. godine privredi vratila 929 miliona KM što je za 111 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.
Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 160 miliona KM i veći su za 146 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.
U maju 2023. godine prikupljeno je 885 miliona KM indirektnih poreza što je za 58 milion KM više u odnosu na maj 2022. godine.

Raspodjela prihoda u periodu januar – maj 2023.

Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2023. godine raspoređen je iznos od 416,9 miliona KM. Najveći dio prihoda od indirektnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u pet mjeseci 2023. godine raspoređeno 1 milijarda i 620 milion KM, Republici Srpskoj 870 miliona KM i Brčko distrktu 91 milion KM.
U tablici ispod dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim vanjskim dugom za prvih pet mjeseci 2023. u poređenju sa istim periodom prošle godine. Iako je UIO prikupila više sredstava od indirektnih poreza u toku 2023. godine entiteti su dobili manje prihoda u konačnoj raspodjeli zbog činjenica da je vanjski dug entiteta znatno veći u ovoj godini u odnosu na 2022. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 81,6 miliona KM, Republika Srpska 53,9 miliona KM i Distrikt Brčko 2,7 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM