Ukupan dug Vlade FBiH u prvom kvartalu porastao 112,68 miliona, na blizu 5,75 milijardi KM

0
1153
Odobreni iznos sredstava korisnicima će biti isplaćen kao bespovratna (grant) sredstva

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici informirana o dugu za prvi kvartal 2018. godine.
Navedeno je da je u prva tri mjeseca ove godine, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 214.302.687 KM u više valuta i od više kreditora. Po osnovu vanjskog duga je u ovom periodu ugovoren novi kredit EBRD-a od 4,5 miliona eura, namijenjen projektu vodovoda u Visokom, a općina je i dužnik po ovom kreditu. Ujedno su postali efektivni krediti WB IBRD-a za podršku zapošljavanju u iznosu od 29 miliona eura za projekt ‘Razvojne politike za jačanje javnih finansija’ od 44,7 miliona eura i za modernizaciju cesta u FBiH od 58 miliona eura, čiji je krajnji korisnik JP Autoceste FBiH.
U prva tri mjeseca 2018. je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 134.031.804,48 KM, od čega se 114.783.164,81 KM ili 85,64 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 19.248.639,67 KM ili 14,36 posto na troškove kamata i pristojbi. Stvarna realizacija servisiranja vanjskog duga od 129.073.889 KM za prvi kvartal bila je veća za 3,84 posto u odnosu na planirani.
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosi 4.850.746.011 KM ili 3.055.788.228 dolara, dok je nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, veći od duga u proteklom kvartalu za 111.372.837 KM ili za 2,35 posto.
U prvom ovogodišnjem kvartalu nisu bile planirane niti održane aukcije vrijednosnih papira, niti je bilo dospijeća glavnica po ranije emitiranim vrijednosnim papirima.
Na ime servisiranja kamate po emitiranim vrijednosnim papirima, u prvom kvartalu je plaćeno ukupno 839.946,31 KM. Od toga se na kamate po osnovu stare devizne štednje odnosi 509.946,31 KM, a preostalih 330.000 KM je isplaćeno za servisiranja kamata na emitirane tržišne obveznice.
Unutarnji dug Vlade Federacije BiH na kraju marta 2018. je ostao nepromijenjen u odnosu na protekli kvartal i iznosio je 895.993.307 KM ili 564.442.211 dolara.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na kraju marta 2018. iznosio ukupno 5.746.739.318 KM ili 3.620.230.439 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 112,68 miliona KM. Ta razlika je vezana za kredite koji se odnose na kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here