Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o MKO: Osnovni kapital MKD povećan na 5 miliona KM

0
3900
MKO su zaključile 110.647 ugovora, te isplatile 412,9 miliona KM mikrokredita

Vlada Federacije BiH utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama (MKO), čiji su ciljevi podizanje nivoa kapitaliziranosti, pružanje veće podrške u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprječavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka, te zaštita javnog interesa, sprječavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje Zakona.
S ciljem poboljšanja Zakona iz 2006. godine, novi uvodi odredbe vezane za organe upravljanja, njihovog imenovanja i uvjeta koje moraju ispunjavati. Također propisuje zaštitu korisnika ove vrste finansijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i obavezu njezina objavljivanja, te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama. Novina je i ograničenje u davanju donacija i ulaganjima u stalnu imovinu, te način raspodjele prihoda nad rashodima i raspodjele dobiti.
Značajne promjene su, s ciljem boljeg nadzora, uvođenje savjetnika i privremenog upravnika, s jasno propisanim obavezama i dužnostima.
Novim zakonom je na 5 miliona KM povećan minimalan iznos osnovnog kapitala mikrokreditnog društva koji u cijelosti mora biti uplaćen u novcu. Ovo bi trebalo dovesti do okrupnjavanja mikrokreditnih organizacijama i rezultirati njihovim boljim i stabilnijim poslovanjem.
Prilikom osnivanja mikrokreditne fondacije, uplaćeni ulozi u novcu moraju iznositi najmanje 500.000 KM.
Također je omogućeno mikrokreditnim organizacijama da plasiraju veće iznose kredita, čime se želi postići veća konkurentnost na tržištu i da se stalni (stabilni) korisnici mogu zaduživati za veće iznose kredita.
U Zakonu je došlo do značajnih promjena u visini novčanih kazni za prekršaje.