Ukupni prihodi FBiH u prvih pet mjeseci porasli 21,8%, na 3,77 milijardi KM

0
242
Osnovni kapital Zrak-Optomehanike smanjen radi pokrića gubitaka iz prethodnog perioda

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za maj ove godine i za prvih pet mjeseci 2022. godine.
U maju ove godine ukupan nivo ostvarenih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH, iznosio 769,2 miliona KM, što je za 28,3 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Za prvih pet mjeseci ove godine, ukupni prihodi po osnovi navedenih kategorija iznosili su 3.774,8 miliona KM i veći su za 21,8 posto u odnosu na isti period 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda.
Kada je riječ o prihodima od indirektnih poreza, raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u maju ove godine ostvaren je u iznosu od 306,1 milion KM, što je za 55,9 posto više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Tako je, u maju 2022. godine budžetu FBiH raspoređeno 110,8 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2021. više za 39,7 miliona. KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 156,8 milion KM i veći je za 56,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 25,8 miliona KM i veći su za 9,2 miliona KM u odnosu na maj prethodne godine. Dio prihoda od indiretnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,9 milion KM i veći je za 4,3 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,8 milion KM sa iskazanim rastom za 0,3 miliona KM.
Ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za pet mjeseci 2022. iznosili su 1.386,3 miliona KM i veći su za 29,8 posto u odnosu na isti period lani.
Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza u FBiH u maju ove godine, između ostalog, naplaćeni prihodi od poreza na dobit iznosili su 46,9 miliona KM i veći su za 50,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su prihodi od poreza na dohodak naplaćeni u iznosu od 43,2 miliona KM i veći su za 16,7 posto u odnosu na maj 2021. godine.
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u maju ove godine iznosila je 348,3 miliona KM i veća je za 12,4 posto u odnosu na maj 2021. Ovi prihodi u prvih pet mjeseci 2022. bilježe naplatu u iznosu od 1.734,6 miliona KM, što je za 13,2 posto više u odnosu na isti period lani.