Ukupni prihodi Wizz Aira dostigli 808,8 miliona eura, godišnji rast 306,4%

Broj putnika i prihod su preko četiri puta veći u odnosu na prvi finansijski kvartal prošle godine i viši za skoro 20% u odnosu na nivo prije pandemije

0
452
Wizz Air može da nastavi sa sprovođenjem plana za smanjenje intenziteta CO₂ po putniku na pređeni kilometar

Wizz Air Holdings Plc (Wizz Air), jedna od najodrživijih evropskih aviokompanija sa najvećom stopom rasta, objavila je svoje nerevidirane rezultate za prva tri mjeseca zaključno sa 30. junom 2022.
“Wizz Air je tokom prvog kvartala F23 nastavio da raste jer je covid-19 prešao iz pandemijske u endemsku pojavu. Broj putnika i prihod su preko četiri puta veći u odnosu na isti kvartal prošle godine i viši za skoro 20% u odnosu na nivo prije pandemije, uz 30% više angažovanih kapaciteta”, izjavio je József Váradi, generalni direktor Wizz Aira.
On je dodao da su određena ograničenja vezana za covid-19 ostala na snazi, naročito tokom aprila i maja, dok su rat u Ukrajini i poremećaji u lancu snabdijevanja koji su uticali na kontrolu vazdušnog saobraćaja, sigurnost i zemaljske operacije, imali efekta na njihove rezultate.
Usljed toga, troškovi po jedinici (CASK) za prvi kvartal su bili oko 40% viši nego u periodu prije pandemije, a 75% ovog uvećanja je rezultat inflacije, dok je prihod po jedinici (RASK) za prvi kvartal bio 10% niži nego prije pandemije, najviše usljed nižih faktora opterećenja jer je rat u Ukrajini usporio rast Wizz Aira.

Objavljeni rezultati Wizz Aira za prvi kvartal finansijske 2023. godine

Váradi je kazao da su operativni gubici Wizz Aira u prvom kvartalu iznosili 285miliona eura, dok je na neto prijavljene gubitke od 453miliona eura uticao jak dolar koji je izazvao negotovinski, nerealizovani uticaj na rezultate. No, bez obzira na to likvidnost Wizza je značajno poboljšana na 1,6 milijardi eura zbog porasta poslovanja.
“Do sada je najveći dio ljetnog povećanja poslovanja iza nas i očekujemo da ostvarimo rast broja putnika po kilometru za 30% tokom ljeta u odnosu na period prije pandemije. Očekujemo dalji rast neto ukupnih prodatih aviokarata i opterećenja iz mjeseca u mjesec tokom ljeta”, kazao je Váradi.

FINANSIJSKI REZULTATI ZA PRVI KVARTAL

• Ukupni prihod je dostigao 808,8 miliona eura, što je za 306,4% više u odnosu na prvi kvartal F22. Prihod od karata je porastao za 349,6% na 392 miliona eura. Dodatni prihod je porastao za 272,6% na 416,8 miliona eura. Ukupan prihod po jedinici je povećan za 28,7% na 3,46 eurocenti po sjedištu na kilometar (ASK). Dodatni prihod po putniku je smanjen za 9% u odnosu na F22 na 34,2 eura, ali je odnosu na F20 porastao za 13,8% (za 4,1 euro po putniku). Prihod od karata po putniku je porastao za 9% u odnosu na F22 na 32,2 eura, dok je u poređenju sa F20 smanjen za 12% (4,4 eura manje po putniku). Niži prihod od karata po putniku u odnosu na F20 je rezultat manje potražnje usljed ograničenja koja su ostala na snazi zbog covida-19 (naročito tokom aprila i maja), rata u Ukrajini i pitanja vezanih za poremećaje u lancu snabdijevanja.
• Ukupni operativni troškovi su porasli za 255,3% na 1093,3miliona eura u odnosu na prvi kvartal F22. Ukupni troškovi po jedinici su porasli za 8,3% na 4,80 eurocenti po ASK, usljed znatno većih troškova za gorivo po jedinici. Troškovi za gorivo po jedinici su porasli za 153,5% na 2,18 eurocenti po ASK. Troškovi po jedinici bez goriva su sniženi za 26,6% na 2,62 eurocenti po ASK, usljed mnogo boljeg iskorištenja naših aviona, što je dovelo do nižih troškova deprecijacije po jedinici.
• Zakonski gubici za dati period su iznosili 452,5miliona eura.
• Ukupna gotovina na kraju juna 2022. je povećana na 1583,2 miliona eura, uključujući 153,2 miliona eura gotovine pod restrikcijama.