Unatoč izazovima tržište osiguranja u BiH pokazuje otpornost

U fokusu konferencije su izazovi na tržištu osiguranja, posebno u vezi sa aktuelnom globalnom ekonomskom situacijom opterećenom inflacijom

0
719
Sektor osiguranja jedan od najvažnijih finansijskih atributa u BiH, rečeno je na Danima osiguranja u BiH (Foto: Profitiraj.ba)

Druga konferencija ‘Dani osiguranja u Bosni i Hercegovini+ započela je danas u Sarajevu u organizaciji Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO F BiH).
Na tom dvodnevnom najvećem skupu domaće industrije osiguranja će, kroz formu okupljanja top menadžmenta osiguravajućih društava iz BiH te institucija osiguranja, akademske zajednice kao i gostiju iz regije, iz udruženja osiguravatelja i osiguravajućih kompanija, biti obrađene ključne teme od interesa za tržište osiguranja u BiH.
Sektor osiguranja, kako je rekao predsjednik UO UDO FBiH i predsjednik uprave Euroherc osiguranja d.d. Sarajevo Damir Hadžić, predstavlja jedan od najvažnijih financijskih atributa u BiH i neophodno je da se razmijene mišljenja i razgovara o tome što ovaj sektor očekuje u narednom periodu s obzirom da je vrijeme, kao i u svakoj oblasti, izuzetno izazovno.
“Ono što nas čeka u narednom periodu je pokušaj harmonizacije propisa na nivou BiH, radimo u poprilično teškim ekonomsko-političkim uslovima i bojim se da ćemo, ukoliko se nastavi ovakva tendencija, imati ozbiljne probleme kad je riječ o nečemu što je plan za godinu – dvije, a u BiH je teško razmišljati o nekom srednjoročnom planu od pet godina”, izjavio je Hadžić.
Najvažnije je, prema njegovim riječima, da postoji neka vrsta regionalne koordinacije i da se, kada je riječ o evropskim direktivama i propisima, prate određene oblasti, a za nadati se da u predstojećem periodu osiguranje u cijeloj BiH prihvati neku vrstu obaveze i stremi izvrsnosti u osiguranju.
U fokusu konferencije su izazovi na tržištu osiguranja, posebno u vezi sa aktuelnom globalnom ekonomskom situacijom opterećenom inflacijom i posljedicama rata u Ukrajini.
“Financijski sektor može dati podršku i obezbijediti investicioni ciklus u BiH i mi smatramo da ljudima koji su na vlasti i koji će sutra biti na vlasti pošaljemo poruku da mogu iskoristiti kapacitete i potencijale koje mi, kao dio financijskoga sektora, imamo i želimo ga uputiti prije svega ka razvoju BiH”, istakao je Hadžić.
Naveo je da je BiH prema prosječnoj premiji po glavi stanovnika posljednja ne samo u regiji nego i Evropi. Ukoliko je, ilustrirao je Hadžić, 140 dolara prosječan iznos po glavi stanovnika u BiH, a naprimjer u Sloveniji deset puta veći, a u Njemačkoj i više, to pokazuje da financijska pismenost gotovo ne postoji.
Direktor Agencije za nadzor osiguranja FBiH Ivan Luburić rekao je da postoji trend rasta premije na tržištu osiguranja u Federaciji BiH, kao i u Republici Srpskoj.
“Međutim, iako premija raste, tržište se ne razvija tom dinamikom i nemamo onu dubinu u smislu diverzifikaciju i produkcije novih proizvoda. Razvija se kanal vanjske prodajne mreže i ono što se pokazalo u periodu pandemije i nakon njega, jeste da je tržište osiguranja dosta rigidno, čvrsto, stabilno i dobro je odgovorilo na izazove u predhodne tri godine”, dodao je Luburuć.
U narednom periodu ovaj sektor se može suočiti sa novim izazovima, a Agencija za nadzor ima u fokusu cjelokupnu finansijsku stabilnost osiguravajuće industrije, prvenstveno u smislu adekvatnosti kapitala i visinu i izračun tehničkih rezervi i njihovo pokriće adekvatnom imovinom.
“Kada je riječ o uređenosti tržišta osiguranja, mi smo na svojevrsnom Solvency I režimu, a u EU je na snazi Solvency II, direktiva koja je na snazi od 2016. godine. Referirajući se na trenutni zakonski okvir, možemo reći da smo itekako uređeno tržište. Ono što predstoji je transformacija i približavanje onim direktivama i standardima EU i režimu Solvency II”, dodao je Luburić.
Situacija na tržištu osiguranja, kako je rekla direktorica Uniqa osiguranja Senada Olević, posljedica je ukupnog ekonomskog razvoja i političke situacije, a ovakvi skupovi su korisni da se analizira cjelokupno stanje i perspektive na tom tržištu.
“U odnosu na sveukupnu situaciju i izazove koje imamo, tržište osiguranja pokazuje otpornost i ima perspektivu”, navela je Olević.
U principu, najzastupljenije je obavezno osiguranje od autoodgovornosti, ali sve više raste i svijest građana o potrebi i značaju životnog osiguranja, kao nešto što, kako je dodala Olević, s jedne strane pruža sigurnost, ali i oblik štednje.
Predsjednik uprave Grawe osiguranja d.d. Sarajevo Fikret Hodžić smatra da su najveći izazovi niske kamatne stope i nedostatak investicija, odnosno mogućnosti za investiranje u državne obveznice.
“To je nešto na šta mi objektivno kao struka i branša ne možemo uticati. Sa druge strane najveći izazovi odnose se i na visoku zastupljenost autoosiguranja i tu se, čini mi se, gubi svrha i smisao jer čovjek, građanin kao osiguranik mora biti u središtu pažnje industrije osiguranja”, rekao je Hodžić.
Sa posljedicama inflacije suočavaju se sve zemlje, a industrija osiguranja, kako je dodao, pokazuje da je otporna na krizu.
“Mi dokapitaliziramo društva, gradimo namjenske finansijske rezerve za rješavanje šteta u budućem vremenu i to vrlo uspješno radimo, naročito osiguravajuća društva čiji su vlasnici iz EU”, rekao je Hodžić te dodao da očekuju stvaranje povoljnijeg ambijenta da bi mogli održati solventnost i likvidnost u narednom periodu.
Osim o aktulenim izazovima na tržištu osiguranja, tokom konferencije bit će riječi i o pitanjima regulatornog okvira i harmonizacije propisa, perspektivama osiguranja u EU, digitalizaciji u osiguranju, međusobnom odnosu i saradnji banaka i osiguranja, dilemama u vezi implementacije IFRS 17, štetama i prevarama u osiguranju, liberalizaciji osiguranja AO i drugim temama.
(Izvor: Fena)