Uskoro sporazum o razmjeni informacija regulatora tržišta osiguranja Crne Gore i FBiH

0
389
Predstavnici regulatora osiguranja CG i FBiH na sastanku u Podgorici definisali su buduću saradnju

Agencije za nadzor osiguranja u Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine potpisaće memorandum o saradnji, te efikasnijoj i frekventnijoj razmjeni informacija, kako bi se dostigli standardi novog regulatornog režima koje će sve nove članice EU biti u obavezi da primjenjuju.
Rukovodstva regulatora crnogorskog i bosanskohercegovačkog tržišta osiguranja, predvođena predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore Urošem Andrijaševićem i direktorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH Ivanom Luburićem, na sastanku u Podgorici su razmjenili informacije i definisali buduću saradnju.
“Kroz intenziviranje saradnje i komunikacije, koja će dodatno biti formalizovana potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore i Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, kao i dva tržišta, jednostavnije i efikasnije će se pripremiti za sve izazove koje sobom nosi novi regultorni režim Solventnost 2, koji je na snazi u Evropskoj uniji i koji sve članice EU moraju da primjenjuju u sistemu regulacije. S obzirom na to da se radi o sličnim tržištima, i gotovo istovjetnoj aktuelnoj regulativi, pred nama su zajednički izazovi koje uz dobru komunikaciju i saradnju lakše možemo prevazići”, istakao je Andrijašević, prenosi portal Bankar.me.
Tokom susreta predstavljene su specifičnosti dva tržišta osiguranja, razmijenjena najbolja regulatorna i nadzorna praksa. Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore posebno su predstavili projektnu saradnju koju je Agencija imala u prethodnom periodu, a koja je rezultirala ekspertskom podrškom pri izradi novog Zakona o osiguranju, potpuno zasnovanog na direktivi Solventnost 2, kao i izradom novog softverskog rješenja kojim je uvedena puna digitalizacija u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji.